Pro-Probiotic
Probiyotik Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?
 
 •  Kısa süre de olsa bağırsakta kolonize olabilmelidir. Doğal mikro floraya adapte olabilmelidir.
 •  İnsan orijinli olmalıdır.
 •  İmmün sistemi uyarabilmelidir.
 •  Taşıyıcı gıda da raf ömrü boyunca canlı kalabilmelidir.
 •  Zararsız ve güvenilir olmalıdır.
 •  Antimikrobiyal madde üretebilmelidir.
 •  Gastrointestinal kanalda canlı kalabilmeli ve metabolik aktivitesini devam ettirebilmelidir.
 •  Yüksek oranda canlı mikroorganizma içermelidir.
 •  Konakçı sağlığı üzerinde etkileri olmalıdır.
 •  Besinlere eklemede ve klinikte kullanımı güvenli olmalıdır.
 •  Eklendiği üründe tadı olumsuz etkilenmemelidir.
Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.