Pro-Probiotic

Yasal Uyarılar 


1. Fikri Mülkiyet

Site, iHealth Grubuna ait olan “iHealth Sağlık Ürünleri ve İlaç Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)’na aittir ve Şirket tarafından idare edilmektedir. iHealth Sağlık Ürünleri ve İlaç Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sitesinde görünen ticari markalar, logolar ve alan adları dahil bileşenlerin her biri ve sitenin tasarımı, fikri mülkiyete dair mevcut yasalarca korunmaktadır ve Fransız ana şirketi iHealth Sağlık Ürünleri’ne veya alt kuruluşlarına aittir veya kullanımları yetkilendirilmeye tabidir. Sitenin hiçbir bileşeni, herhangi bir şekilde her ne olursa olsun herhangi bir ortamda Şirketin daha önceden alınan yazılı oluru olmaksızın tamamen veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, düzenlenemez, indirilemez, niteliksel olarak farklılaştırılamaz, iletilemez veya dağıtılamaz. Fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları ile uyum şartına bağlı kalınarak basın gereklilikleri için kullanım münferiden bir istisnadır. Sadece özel kullanım için kopyalama, kişisel, özel ve ticari olmayan ve kişisel bilgisayarınızda gerçekleşen kullanıma dair yetkilendirilmiştir. Aşağıdaki bildirim, Sitenin içeriğinin tümünün veya kısımlarının yetkilendirilmiş herhangi bir kopyasında gözükmelidir: "TELİF HAKKI 2017 – iHealth Sağlık Ürünleri Tic A.Ş. –HER HAKKI SAKLIDIR". Siteyi oluşturan veya gösterilen maddelerin yetkilendirilmiş herhangi bir kullanımı, herhangi bir şekilde ne olursa olsun niteliksel olarak farklılaştırılamaz, değiştirilemez veya düzeltilemez. iHealth Sağlık Ürünleri'nin ve alt kuruluşlarının kendi fikri mülkiyet haklarının herhangi bir ihlaline karşı hukuki işlem başlatma hakkı saklıdır.

2. Bilgilerin Niteliği

Sitede yayınlanan bilgiler, özellikle mali bilgiler, yatırıma teşvik olarak değerlendirilmez. Hiçbir durumda iHealth Sağlık Ürünleri ve/veya ilintili alt kuruluşlarının hisselerine veya diğer menkul kıymetlerine dair bilgi toplanması veya bunların kamuya teklifi veya teberrularına, alımlarına ve değiş tokuşlarına dair bir teklif olarak yorumlanmamalıdır. Şirket, Sitede yer alan mali bilgilerin düzenli bir şekilde güncellendiği gerçeğine dikkatinizi çekmektedir (mali bilgiler çevrim içi temin edildiği takdirde). Site, içeriği ile ilintili belirli bir alanda danışılan uzmanların fikirlerini veya basında yer alan makalelerden yapılan alıntıları sunabilir. Bu gibi bilgiler, sadece danışılan uzmanın görüşünü veya yayını temsil etmektedir ve zorunlu olarak da iHealth Sağlık Ürünleri Grubu’nun görüşü değildir. Bu gibi uzmanlar, iHealth Sağlık Ürünleri Grubunun çalışanları değildir ve görüşlerini kullanan iHealth Sağlık Ürünleri'den karşılık olarak herhangi bir ödeme almamaktadır. Şirket, bu gibi bilgilerin ve görüşlerin doğruluğundan veya eksiksiz oluşundan sorumlu değildir. Uzmanların görüşleri, kişisel bakış açılarını yansıtmaktadır ve hiçbir zaman Şirketin ve/veya iHealth Sağlık Ürünleri’nin görüşü veya sorumluluğu olarak yorumlanmamalıdır. Site, ayrıca sağlığa, fiziksel duruma, tıbbi alana ve sadece beşeri kullanıma yönelik tıbbi tedavilere dair bilgiler içermektedir. Söz konusu bilgiler, sadece bilgilendirme amacıyla Sitede yayınlanmaktadır ve hekiminizin veya eczacınızın tavsiyesinin yerine geçemez. Bilgiler, hiçbir durumda Sitede sunulan ilaçların reçete edilmesi veya kullanılması için veya bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbben tanısını koymak üzere kullanılmamalıdır. Sitenin sağlık endişelerini, advers olayları veya ürün ile ilgili teknik şikayetleri bildirmek ve iHealth Sağlık Ürünleri ürünlerine ilişkin teknik veya medikal sorular sormak üzere kullanılması amaçlanmamaktadır. Tüm durumlarda hekiminize ve eczacınıza başvurmalısınız.

3. Diğer Sitelerle Bağlantılar

Şirket veya iHealth Sağlık Ürünleri, Site aracılığı ile erişilebilen bir üçüncü şahıs sitesi nedeniyle sorumluluk yüklenmez. Şirketten tamamen bağımsız olan bu gibi üçüncü şahıs sitelerinin içeriğini kontrol etmek üzere bir yöntemimiz mevcut değildir. Ayrıca, Site ile üçüncü şahıs sitesi arasındaki bağlantının varlığı, hiçbir durumda Şirketin herhangi bir şekilde her ne olursa olsun o sitenin içeriğini ve özellikle içeriğinden kaynaklanan kullanımı onayladığı anlamına gelmemektedir. Ek olarak, Siteden Truva atları veya diğer “parazitler” gibi özellikle bir veya daha fazla bilgisayar virüsünün bulaşmasını engellemek üzere gerekli önlemlerin alınmasından siz sorumlusunuz. Harici sitelerin Siteye hipermetin bağlantıları olabilir. Bu gibi bağlantılar, Şirketin daha önceden alınan açık oluru olmaksızın oluşturulmamalıdır. Her durumda, Şirket, bu gibi sitelerin mevcut olmayışından ötürü herhangi bir şekilde sorumlu değildir ve bu siteleri yakından takip ederek kontrol etmemekte veya onaylamamaktadır ve bu sitelerde yer alan veya bu siteler aracılığıyla edinilen içeriklerden, reklamlardan, ürünlerden veya diğer bileşenlerden sorumlu değildir.

4. Kişisel Bilgiler ve Diğer Bilgiler

4.1. Şirket, kendisine Siteyi kullanırken ePosta yoluyla aktarabileceğiniz kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Bu bilgiler, sadece size mümkün olan en etkili şekilde bir yanıt temin etme bakış açısıyla kullanılacaktır. 4.2. Site, sizden gizli bilgiler almak amacını taşımamaktadır. Sonuç olarak ve yukarıda bahsi geçen kişisel veriler haricinde, hangi şekilde olursa olsun (belge, veri, grafik, soru, öneri, kavram, yorum şeklinde veya diğer şekillerde) site aracılığı ile bize gönderdiğiniz tüm bilgiler, herhangi bir durumda gizli bilgi olarak kabul edilmeyecektir. Sonuç olarak, bunların sadece tarafımıza gönderilmesi eylemi, bunları kullanma, çoğaltma, yayınlama, değiştirme veya talebinizi ele almak üzere gönderme hakkını bize tanımaktadır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, sitede yayınlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Şirket, herhangi bir zamanda daha önceden bildirimde bulunmaksızın içeriği düzeltme hakkını saklı tutmaktadır. Ancak, Şirket, Sitede yer alan bilgilerin doğru, hatasız, güncel veya eksiksiz olduğunu garanti edemez. Sonuç olarak ve Şirketin ağır veya kasti kusurundan kaynaklanan mülkiyet hasarının haricinde, ikinci durum herhangi bir yükümlülüğü aşağıdakilerle ilgili olarak ortadan kaldırmaktadır:

● Sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, hatalı oluşu veya eksikliği açısından;
● Üçüncü bir şahsın hileli girişini takiben Sitede yer alan bilgilerin veya maddelerin değiştirilmesine yol açan herhangi bir hasar açısından; 
● ve daha geniş anlamda, aşağıdakilerin neden olduğu bu gibi bir hasarın veya kaybın olasılığına dair Şirket uyarılmış olsa dahi, her ne olursa olsun herhangi bir nedenden ötürü, herhangi bir kökene veya niteliğe veya sonuçlara sahip herhangi bir mülkiyet hasarı veya nihayetindeki kayıp açısından: 
i. Siteye ulaşım veya ulaşılamama nedeniyle, 
ii. Bilgisayarınıza veya diğer mülkiyete bulaşabilecek herhangi bir virüs veya zarar dahil Sitenin kullanımı nedeniyle ve/veya, 
iii. Siteden doğrudan veya dolaylı olarak temin edilen herhangi bir bilgiye duyulan itimat nedeniyle.

 

Sitenin veya herhangi bir başka sitenin bileşenleri, zımni veya aleni olsun veya olmasın, herhangi bir türde garanti olmaksızın “olduğu gibi” temin edilmektedir. Şirket, verilen herhangi bir amaç doğrultusunda pazar değerlerine veya uygunluklarına ilişkin sınırlama olmaksızın hiçbir zımni veya aleni garanti sunmamaktadır.

6. Web Sitesinin Kullanılabilirliği

a. Siteyi hata içermeksizin temin etmenin teknik olarak mümkün olmadığını ve Şirketin böyle bir taahhütte bulunamayacağını;
b. Kusurların Sitenin geçici bir şekilde kullanılabilir olmamasına yol açabileceğini ie10-viewport-bug-workaround 
c. Sitenin işleyişinin Şirketin kontrol etmediği olaylardan ve/veya konulardan, örneğin sizin ve Şirket arasındaki ve Şirket ile diğer ağlar arasındaki iletim ve iletişim yolları yüzünden, etkilenebileceğini kabul etmektesiniz.

 

Şirket ve/veya tedarikçileri, herhangi bir zamanda bakımını üstlenmek ve/veya Sitede iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapmak üzere Sitenin tümünü veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya bunların işleyişine ara verebilir. Şirket, Sitenin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya kesintiye uğratılmasından sorumlu değildir.

7. Ürünlere İlişkin Bilgiler

Sitede dahil edilen ve yayınlanan bilgiler, bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde duyurulmayan veya mevcut olmayan veya farklı bir isim altında tedarik edilebilen ve ülkeye bağlı olarak farklılaşan yönetmeliklere ve kullanım şartlarına tabi olabilen iHealth Sağlık Ürünleri Grubuna ait ürünlere, programlara ve hizmetlere yapılan doğrudan veya dolaylı atıfları içerebilir. Bu gibi atıfta bulunmalar, iHealth Sağlık Ürünleri Grubunun bu ürünleri, programları veya hizmetleri ülkenizde satmayı amaçladığı anlamına gelmemektedir. Sizin kullanımınıza hazır olan ürünlere, programlara ve hizmetlere dair bilgiler için Şirkete veya iHealth Sağlık Ürünleri tanıtım temsilcinize başvurun.

8. Yasal Hükümler

Site ve içerdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir ve bu konuya dair anlaşmazlıklar da, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

9. Şartlar ve Koşullar

9.1. Sitenin Yayıncısı 
Büyükhanlı Beşiktaş Rezidans Dikilitaş Mah. Asude Sok. No:4/87 34349 Beşiktaş / İstanbul – iHealth Sağlık Ürünleri ve İlaç Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

10. Foto/Video Tanıtım Yazıları

Site içindeki görseller ve videoların kullanım ve telif hakları iHealth Sağlık Ürünleri’ne aittir. Sayfalarda kullanılan bazı resimler stok resim sitelerinden ücreti mukabili temin edilmiştir.

Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.